História Vysokých Tatier

Kúpele Vysoké Tatry

Po vyzdvihnutí pohoria Vysoké Tatry, ktoré bolo v mladších treťohorách asi pred 25 miliónmi rokov, sa začala ich modelácia. V štvrtohorách boli zaľadnené.

Ľadovce sa roztopili pred 10 tisíc rokmi. Z 21 ľadovcov bol najväčší bielovodský – 14 km dlhý, 1,5 km široký a až 200 – 300 m hrubý. Vysoké Tatry sú jadrovým pohorím. Skladajú sa z kryštalického jadra, tvoreného žulou a čiastočne kryštalickými bridlicami a z vápencového obalu.

Obydlie pod Tatrami

Prvý človek na území Slovenska žil práve pod Tatrami v dobe kamennej. Prvé správy o horských výpravách, ktoré boli zamerané len na estetické poznávanie, pochádzajú zo 16 storočia. Študenti z Kežmarského lýcea chodili do Vysokých Tatier na exkurzie spojené so zberom prírodnín.

V roku 1615 traja študenti, ktorých viedol Dávid Frolich vystúpili na Kežmarský štít. Je to prvý historicky doložený výstup na tatranský štít.

Rozvoj turistiky vo Vysokých Tatrách

Rozvoju turistiky bránila malá prístupnosť do oblasti Vysokých Tatier. No, keď sa rozvinula sieť chodníkov a možnosti prístupu do oblasti, výrazne stúpol počet turistov. Ročná návštevnosť po 2. svetovej vojne bola 20 000 osôb, ale v osemdesiatych rokoch to boli už 4 milióny.

V roku 1949 vznikol Tatranský národný park ( TANAP ), ktorý výrazne prispel k ochrane Vysokých Tatier.

Rozvíjajúce horolezectvo si vynútilo vznik horolezeckej organizácie JAMES v 1921. Vtedajší spolok tatranských horolezcov sa po 2. Svetovej vojne rozrástol na Slovenský horolezecký zväz. Neskôr sa názov upravil na dnešný IAMES.

Snáď najväčšími športovými udalosťami boli lyžiarske majstrovstvá sveta FIS 1935 a 1970 na Štrbskom Plese. Ako pamiatka obetiam Vysokých Tatier vznikol pod Ostrvou v limbovom háji Symbolický cintorín, ktorého existencia sa nesie v duchu myšlienky „Mŕtvym na pamiatku, živým na výstrahu“.

Súčasné Vysoké Tatry

V súčasnosti sú Vysoké Tatry turisticky jednou z najnavštevovanejších oblastí Slovenska.

 

Kúpeľné prostredie Vysokých Tatier