Doprava a poloha

Tatry môžeme rozdeliť na Západné a Východné, ktoré sa delia na Vysoké a Belianske. Západné Tatry sú ešte členené na 6 geomorfologických skupín: Osobitá, Sivý vrch, Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy a Liptovské kopy. Vysoké Tatry tvoria národný park TANAP s rozlohou 741 km2 + rozloha ochranného pásma 365 km2.

Vysoké Tatry sa nachádzajú na severe Slovenska. Sú najvyšším pohorím na území SR a zároveň v 1200 km dlhom oblúku Karpát. Majú vysokohorský charakter. Spolu s Belianskymi Tatrami sa nazývajú Východné Tatry.

Doprava do kúpeľov Tatry

Doprava automobilom

Do Vysokých Tatier sa zo západného Slovenska dostanete po diaľnici D1 a po ceste E50. Z východného Slovenska sa takisto dostanete do Tatier po týchto cestách.

Doprava autobusom

Do všetkých tatranských stredísk premávajú lokálne autobusové linky z Popradu. Do niektorých stredísk vo Vysokých Tatrách premávajú z väčších slovenských miest aj priame medzimestské spoje. Viac informácií o spojoch a cestovných poriadkoch nájdete na www.cp.sk

Doprava vlakom

V stanici Štrba a Poprad-Tatry zastavuje väčšina rýchlikov a InterCity vlakov ZSSK. Z týchto staníc je potom možnosť dostať sa do Tatier lokálnymi linkami. Po území Vysokých Tatier ďalej premávajú známe "tatranské električky". Viac informácií a cestovné poriadky nájdete na www.cp.sk

Doprava lietadlom

Medzinárodné letisko Porad-Tatry je vstupnou bránou do Vysokých Tatier. Premávajú tu viaceré charterové lety ako aj medzinárodné linky SkyEurope. Viac informácií nájdete na www.airport-poprad.sk